facebook icon


LUKSMANN търси кандидати за работа в немска транспортна фирма за длъжността:

Шофьор С+Е начално ниво на немски език  – 2350 €

Регион на заетоста: Hessen, Kassel

Основни задължения:

 • работа на тандем или  полуремарке с високоповдигач или ремарке с кран
 • комуникация с диспечера на немски или английски език

Предлагаме  следните условия:

 • график 3.1 или постоянна работа
 • немски трудов договор за неопределен период, сключен директно с работодателя
 • гарантирана заплата в системата 3.1:

– Тандем с високоповдигач 2100 € нето за 3 седмици

– Полуремарке с високоповдигач 2050 € нето за 3 седмици

– Ремарке с кран € 2200 нето за 3 седмици

 • за постоянна работа без смени, 2250 € нето с високоповдигач 2350 € нето с кран
 • допълнителен 19-дневен платен отпуск, който да бъде използван през годината

Гарантираме :

 • работа в финансово стабилна компания – своевременност на възнаграждението,
 • правото на здравно осигуряване в целия Европейски съюз,
 • платени осигурителни вноски – придобиване на германски пенсионни обезщетения,
 • права на социални помощи, включително Kindergeld,
 • помощ на българоезичен консултант през целия период на заетоста

Ние изискваме:

 • C + E шофьорска книжка с код 95, карта на шофьора основите на АДР  във варианта с полуремарке
 • начални познания на немски или английски език за комуникация
 • опит като шофьор C+E

Очакваме Вашата Автобиография (СV)c актуалната снимка на следния адрес: hr@luksmann.eu

Подробна информация  предоставяме на тел. 0035924916226

Моля, приложете клаузата: „Съгласен съм с обработката на моите лични данни за нуждите на настоящите и бъдещите процедури за набиране на персонал, в съответствие с разпоредбите на Закона за 29 август 1997 г. за защита на личните данни (обн., бр. 101 от 1992 г., т. 926, изм.) „

Категория на шофьорска за книжка и разрешения

Моля, изберете броя на години опит като шофьор C

Опит с автокомплекти:

Друге, допълнителна информация

Владеене на немецки език

Владеене на английски език

От кога можете да започнете работа

Изпратете скан или снимка на шофьорска книжка (Предна и задна страна)


Изпратете скан или снимка на картата на шофьор (Предна и задна страна)


За изпращене – отбележи полета по-долу - задължително

Съгласявам се с обработката на моите лични данни за нуждите на настоящи и бъдещи процедури за подбор, в съответствие с разпоредбите на Закона от 29 август 1997 г. за защита на личните данни (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.)

Име Фамилия (задължително)

Мобилен телефон

Еmail (задължително)

Прикрепете CV