facebook icon

LKW Fahrer [елкаве фарер], – шофьор на камион

LKW  това е съкрщение от  Lastkraftwagen [ласткрафтваген]