facebook icon
По-долу представяме спрежение на глагол ’haben’ [хабен] в сегашно време. Със сигурност ще бъде полезен в ежедневна комуникация и по-нататъшно обучение:
ich habe – аз имам
du hast – ти имаш
er/sie/es hat – то/тя/то има
wir haben – ние имаме
ihr habt – Вие имате
sie/Sie haben – те имат
Примерно изречение с използване на глагол 'haben’:
Ich habe zwei Jahre Erfahrung als LKW Fahrer – Имам две години опит като шофьор на камиони.
[их хабе цвай яре ерафкгтп фды елкаве фарер]